SALE HOTLINE:

0931525005 or 936530288 (Mobile)

02413621865(Văn phòng)

GIẢI ĐÁP CHUNG:

0241 362 1865

(Quế Võ)

0650 222 1051

(Bình Dương)

+(65) 96333761 (Chỉ sử dụng Tiếng Anh)

(Singapore)

Dự án

Khu nhà ở VSIP2

 

Hoàn thành từ năm 2012, dự án có 60 phòng cung cấp điều kiện sống tốt, thuận tiện cho công nhân và nhân viên công sở đang làm việc trong các nhà máy tại VSIP2 (giai đoạn 2)

Chi tiết