Tin tức

Cập nhật tiến độ xây dựng tháng 09/2018

(21-09-2018)

Đên ngày 21 Tháng 9 năm 2018, Dự án Khu nhà ở Quế Võ Hillview đã và đang thi công các hạng mục: - Lắp đặt cửa nhôm tầng 5 - lát nền các phòng của tầng

Chi tiết

Tiến độ xây dựng Dự án Nhà ở Xã Hội Quế Võ Hillview tháng 8

(11-08-2018)

Dự Án nhà ở Quế Võ Hillview tiếp tục bước vào giai đoạn hoàn thiện tòa T3. Công ty Quản lý Bất động sản Sông Hồng phối hợp cùng với nhà thầu Vinacco tập trung thi công

Chi tiết

Tiến độ xây dựng Dự án Nhà ở Xã Hội Quế Võ Hillview tháng 6

(15-06-2018)

Dự Án nhà ở Quế Võ Hillview tiếp tục bước vào giai đoạn hoàn thiện tòa T3. Công ty Quản lý Bất động sản Sông Hồng phối hợp cùng với nhà thầu Vinacco tập trung thi công

Chi tiết

Tiến độ xây dựng Dự án Nhà ở Xã Hội Quế Võ Hillview tháng 4

(26-04-2018)

Dự Án nhà ở Quế Võ Hillview tiếp tục bước vào giai đoạn hoàn thiện tòa T3. Công ty Quản lý Bất động sản Sông Hồng phối hợp cùng với nhà thầu Vinacco tập trung thi công

Chi tiết

(24-04-2018)

Chi tiết