SALE HOTLINE:

0931525005 or 936530288 (Mobile)

02413621865(Văn phòng)

GIẢI ĐÁP CHUNG:

0241 362 1865

(Quế Võ)

0650 222 1051

(Bình Dương)

+(65) 96333761 (Chỉ sử dụng Tiếng Anh)

(Singapore)

Giới thiệu Redamco

www.redamco.com.vn

Redamco là công ty 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Singapore có trụ sở tại tỉnh Bắc Ninh và Bình Dương (Việt Nam), công ty chuyên đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là phát triển nhà ở xã hội để bán và cho thuê. Từ năm 2010, Công ty đã hoàn thành 02 dự án lớn tại Bắc Ninh và Bình Dương với tổng diện tích đất là 4 h.a trong đó diện tích xây dựng 16.000m2. Công ty đã kết hợp kinh nghiệm lập qui hoạch và thiết kế từ Singapore với việc xem xét kỹ lưỡng nhu cầu về điều kiện sống của người Việt Nam để đưa ra thiết kế phù hợp đảm bảo tốt việc xây dựng quản lý và bảo trì công trình. Vui lòng xem mục DỰ ÁN MỚI của công ty và đăng ký nếu bạn quan tâm.